Energetske fasade

Toplinsko izolacijske žbuke
To je debeloslojna podložna žbuka za koju bi, po današnjim energetskim standardima, mogli reći da je „prošla baba s kolačima“.
Njezina termoizolacijska svojstva, i to kod najbolje vrste, su duplo lošija od prosječnog bijelog EPS-F. Osnovna primjena te žbuke je promijenjena.
Po našem mišljenju toplinske žbuke će i dalje ostati u prodaji jer su odlične kod poravnavanja neravnih ploha i to kod većih neravnina. U jednom sloju možete nanositi veće debljine, tako da se njihova osnovna namjena promijenila na ovakve i slične radove. Neke osnovne tehničke karakteristike: Faktor otpora difuziji vodene pare (parapropusnost) µ=15. Toplinska provodljivost λ= 0,80 – 0,120 (W/mK

Heraklit ili drvolit ili kombi ploče
Su vrsta građevinskog materijala koji, u troslojnoj varijanti, kao vanjske slojeve koristi drvena vlaka tehnološki obrađena a u sredini EPS ili vunu. Takve ploče su odličan materijal stabilan na atmosferilije, na žalost, isto kao i toplinske žbuke imaju sve manju prođu na tržištu jer u borbi sa EPS-om, zbog cijene, nemaju šanse. Sa XPS-om se po cijeni još može nositi ali po toplinskim svojstvima (uspoređujući ih u istoj debljini) gubi bitku. Klasa gorivosti po EU „ C „ teško zapaljiv ( za drvena vlakna )
Na hrvatskom tržištu nema certificiranih sustava sa ovim tipom toplinsko izolacijskog materija te se uglavnom primjenjuju za dodatnu toplinsku zaštitu AB dijelova konstrukcije zida (serklaži, nadvoji..).

Kamena vuna (u pločama i lamelama)
Vrlo dobra toplinsko izolacijska svojstva, izuzetno dobra paropropusnost, super zvučna izolacija, po EU standardu spada u klasu „ A „ negorivi materijal.
Kamena vuna u lamelama lijepi se na podlogu kao keramika (punoplošno) i zahtijeva izuzetno ravnu podlogu.
Kamena vuna u pločama lijepi se po sistemu kao i eps a sve drugo je puno zahtijevnije nego kod eps-a. „Izvođenje fasade sa kamenom vunom traži momčad sa puno utakmica u nogama“
Zbog svojih svojstava, vuna je odlična i za izolaciju podova i kosih krovova. Cijena je ono što vuni ne ide u prilog.
Zbog svojstva negorivosti, u RH, vuna se morala koristiti kao toplinsko izolacijski materijal vanjske ovojnice samo kod visokih zgrada iznad 22m. Ako se zakonski okvir promijeni i uvjetuje vunu na pročeljima nižih visina, tada vuna ima šanse za veću primjenu.
Parapropusnost µ=1. Toplinska provodljivost λ= 0,035 (W/mK). U lamelama parapropusnost µ=1. Toplinska provodljivost λ= 0,041 (W/mK).

Ekstrudirani polistiren (XPS)
Vrlo dobra toplinsko izolacijska svojstva. Odlična svojstva na tlak. Tvrda polistiren pjena bez granula i bilo kakvih pora tako da je vlagoodbojan i vodoodbojan. Zbog svih tih svojstava upotrebljava se kao izolacijski materijal na ekstremnim mjestima:
-kod izolacija površina u dodiru s vlagom kao podrumski zidovi, temelji, podzemni prostori,..
-zbog odličnih svojstava na pritisak kod izrade plivajućih estriha u industriji (viljuškari isl.), garažama, putevima, isl., na ravnim (zelenim) krovovima,.. klasa gorivosti po EU „ E „ normalno zapaljiv, Parapropusnost µ=100. Toplinska provodljivost λ= 0,032 – 0,035 (W/mK)

Ekspandirani polistiren (EPS)
Bijeli EPS – ima dobra toplinska svojstva. Najveća prednost mu je omjer uloženog i dobivenog. Klasa gorivosti po EU „ E“. Parapropusnost µ=20-40. Toplinska provodljivost λ= 0,038 – 0,042 (W/mK).
Sivi EPS – Od 1998 godine BASF razvija „Neopor“ crni EPS sa poboljšanim toplinskim svojstvima za cca. 20% (λ= 0,031 – 0,035 (W/mK)) uz pomoć grafitnih čestica.

Poliuretanske ploče
Najbolja toplinsko izolacijska svojstva. To su ploče iz poliuretanske tvrde pjene i isto kao xps ima strukturu bez granula ili bilo kakvih pora tako da ne može upiti vlagu . Ne možete ga rezati sa rezačima na vruću žicu kao eps ili xps. Toplinska provodljivost λ= 0,019 – 0,025 (W/mK), faktor otpora difuziji vodene pare (parapropsnost) µ= 30-150

Pristupanjem RH u EU, mijenjaju se dosadašnji zakoni i u građevinskom dijelu. Očekuje se prilagodba u pogledu novih građevina glede energetskog standarda prema kojem će nove građevine morati zadovoljiti energetski razred A (potrošnja do 25 KWh/m2), dok je do sad bio dovoljan energetski razred C (potrošnja do 55KWh/m2), što u grubo znači projektirati novogradnje s manjom potrošnjom svih oblika energije i energenata. Za energetski razred C bila je dovoljna toplinska izolacija vanjskog zida (sa bijelim eps-om) debljine d=8cm (max d=10cm) a za energetski razred A potrebno je debljinu toplinske izolacije (s bijelim eps-om) povećati na cca d=14cm.
U tom pogledu mi Vam možemo pomoći, jer je smanjenje potrošnje građevine s toplinskom izolacijom vanjske ovojnice, poda i ravnog krova naša profesija.

Scroll to Top