Sanacijske fasade

Tu prije svega mislimo na stare fasade koje imaju problem sa salitrom. To se riješava  sanacijskim materijalima.. Postoji više vrsta i načina kako takve fasade sanirati i tu treba svaku fasadu promatrati kao pojedinačni problem.
Jasno, tu prije sanacije fasade treba sanirati uzrok nastanka problema sa salitrom..

Današnje fasade također imaju veliko značenje u kojem se na prvo mjesto stavlja toplinska zaštita, koja u konačnici utječe i na energetski razred cijelog objekta, a estetika i uklapanje u okolinu je na drugom mjestu. Standardi za očuvanjem energije postaju sve stroži i stoga se već u projektu novogradnje zakonskom regulativom uvjetuje što bolja toplinska izolacija.

Scroll to Top